YARARLI DOSYALAR VE BİLGİLER

GÜMRÜKLERDE İTHALAT, İHRACAT, TRANSİT GİBİ BİR REJİM BEYANINDA BULUNACAKSANIZ.... 

GÜMRÜK DOSYASI İÇİN

 • Vergi Dairesi Mükellefiyet Belge Aslı
 • Ticari Sicil Gazetesi Aslı (Veya bağlı bulunduğunuz Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Birliğinden Tasdikli Sureti)
 • Faaliyet Belgesi Aslı (Veya bağlı bulunduğunuz Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Birliğinden Tasdikli Sureti)
 • Vekâletname Aslı (1 Adet Gümrük, 1 Adet İhracatçı Birliği İçin) (Noter Tasdikli)
 • İmza Sirküleri Aslı (Noter Tasdikli)
 • İmzaya Yetkili Şahısların Nüfus Cüzdanı Sureti (İlgili Merci veya Noter Tasdikli)

Örnek Vekâlet

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETİ İÇİN

 • Muhasebecinizin Bilgileri
 • Firma Kaşesi Firma Başlıklı Kağıdı
 • Firma Başlıklı Kağıdı (Antetli Kağıt)

Muhasebecinizin Bilgileri

Birlikler İçin Hazırlaması Gereken Belgeler;

İhracatçı Firmaların Hazırlaması Gereken Belgeler

 • İlgili Birliğe Kayıt Dilekçesi
 • İlgili Birliğe Verilecek Bilgi Formları
 • İlgili Birliğin Taahhütnamesi 
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Esnaf ve Sanatkarlar için: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınan ve Esnaf sicil Numarası ile Üretim Faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi"

İthalatçı Firmaların Hazırlaması Gereken Belgeler

 • İlgili Birliğe Kayıt Dilekçesi
 • İlgili Birliğin Taahhütnamesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Esnaf ve Sanatkarlar için: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınan ve Esnaf sicil Numarası ile Üretim Faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi"
 • İlgili Birliğe Verilecek Bilgi Formları (İhracatçı Kayıt Formu (EXPORTER REGISTRY FORM), Üretici İthalatçı Bilgi Formu, İthalatçı Bilgi Formu, Exporter Registry Form-İhracatçı Kayıt Formu Taahhütname Örneği)
 • Joint-Venture ve Konsorsiyum durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi
 • T.C. TİCARET BAKANLIĞI Taahhütnamesi 

Bilgi Formları

Exporter Registry Form-İhracatçı Kayıt Formu Taahhütname Örneği

T.C. Ticaret Bakanlığı Taahhütnamesi Örneği

İHRACATTA UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Gümrük Müşaviri ve Yükleme Talimatı

Çeki Listesi / Packing List

Fatura (Türkçe)

Invoice (Yabancı Fatura)

Ülkelere Göre Düzenlenecek Dolaşım Belgeleri

Gümrük Terimleri Sözlüğü (Fransızca ve İngilizce)