SIK SORULAN SORULAR

Bireysel


Kanuni dayanak nedir?
Yolcu kimdir?
Kimler yolcu sayılmaz?
Yolcu beraberi eşya nedir?
Yolcu beraberi kişisel eşya muafiyeti nedir?
Yolcu beraberinde getirilen Ek-9 sayılı liste kapsamı “A) Tüketim Maddeleri” bölümünde yer alan eşya için muafiyet nasıl uygulanır?
Yolcunun kullandığı ilaçlarını beraberinde getirmesi mümkün müdür?
Yolcu beraberinde getirilen Karar eki Ek-9 liste kapsamı evcil hayvanlar hangileridir?
Yolcu beraberinde cep telefonu getirmek mümkün müdür?
Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları Vergiden Muaf Mıdır?
Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harçlar Nereye Ödenir?
Yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti nedir?
Yolcular 430 Avro’luk hediyelik eşya limiti dâhilinde veya posta yoluyla cep telefonu getirebilir mi?
Yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde gıda ürünleri getirilebilir mi?
Yolcu beraberinde getirilen elektronik cihazlar için bir ödeme yapmak gerekir mi?
Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddeleri yurda getirilebilir mi?
Yolcu beraberinde getirilen eşyanın getirilmesi için yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonrası olarak tespit edilen sürelerin aşılması halinde süre uzatımı mümkün müdür?
Yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonrası süreler içerisinde gönderilen kişisel eşyanın gümrük işlemleri nasıldır?
Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde serbest dolaşıma sokulacak eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?
Yolcu beraberinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ne işlem yapılır?
Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti nasıl belirlenir?
Türkiye'ye giriş yapan yolcuların beraberlerinde getirecekleri eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için geldikleri ülkede geçirdikleri süreye ilişkin bir sınır var mıdır?