kariyer

Gümrük Ajans'a Başvuru koşulları;
- Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Mühendislik Fakültesi bölümleri ile diğer fakültelerin Matematik ve İstatistik bölümleri ile en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların birinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmak,

- İngilizce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden en az birini iyi derecede bilmek.

- Hazine Müsteşarlığı, AB Genel Sekreterliği, Devlet Planlama Teşkilatı, Gümrük Yöneticiliği, Gümrük Müfettişliği, Gümrük Kontolörlüğü, Gümrük Uzmanlığı ve Gümrük Müdürlüklerinde, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu görevlerinden birinde çalışmış olmak.

Müracaat eden kişilerin çalışma zamanı:

- Tam mesai,
- E-Çalışma
- Görüşmelere gitmeye uygun
- Zaman zaman

Birden fazla seçenek tercih edilebilir.

Başvurular gizlilik ilkesine göre saklı tutulacak ve kişisel bilgileri dışındaki yazışmalarda Rumuz kullanabileceklerdir. CV'nizi aşağıdaki e-posta adresine gönderiniz.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.