GÜMRÜK DANIŞMANLIĞI

Gümrük Hizmetlerinde Hızlı Ve Etkin Çözümler.

Gümrük Ajans 


Gümrük idareleriyle muhatap olan kişilere: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümleri; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve denetimleri; gümrük idareleri adına veya başka idareler nam veya hesabına ödenecek veya teminata bağlanacak her türlü vergi, resim, harç ve ücretleri; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemlerin yerine getirmesi hususlarında Gümrük Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri vermek.


Gümrük Danışmanlığı

  • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
  • İhracat Mevzuatı
  • İthalat Mevzuatı
  • Risk Analizleri
  •  Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı
  • 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
  • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
  • 3218 sayılı Serbest Bölgeler Mevzuatı
  • Kambiyo Mevzuatı
  • Belgelendirme

DANIŞMANLARIMIZLA ILETIŞIME GEÇMEK IÇIN

Tıklayın

Dış Ticaret Danışmanlığı

Uluslararası rekabetteki üstülüğü sağlamak için Dış Ticaret ve Uygulama Hizmeti.

Detaylar

Hukuk Danışmanlığı

Gümrük ve Dış Ticaret'te Hukuk Danışmanlığı ve Uygulama Hizmeti

Detaylar

Brokerlik

Dış Ticaret hedeflerinizi geliştirecek araştırma ve denetleme 
Hizmeti.

Detaylar