GÜMRÜK DANIŞMANLIĞI

Gümrük Hizmetlerinde Hızlı Ve Etkin Çözümler.

Gümrük Ajans

Gümrük idareleriyle muhatap olan kişilere: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümleri; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve denetimleri; gümrük idareleri adına veya başka idareler nam veya hesabına ödenecek veya teminata bağlanacak her türlü vergi, resim, harç ve ücretleri; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemlerin yerine getirmesi hususlarında Gümrük Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri vermek.

Gümrük Danışmanlığı

  • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
  • İhracat Mevzuatı
  • İthalat Mevzuatı
  • Risk Analizleri
  •  Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı
  • 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
  • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
  • 3218 sayılı Serbest Bölgeler Mevzuatı
  • Kambiyo Mevzuatı
  • Belgelendirme

Nejla ELAGÖZLÜ TOSUN

OTO İHTİSAS DANIŞMANI

1969 yılında Şanlıurfa’da doğdum. Ekonomı egitimimi tamamladıkdan sonra 2. üniversite tercihim lojistık oldu. Gümrükteki 25 yıllık mesleki tecrübemin büyük bir bölümünü İstanbul’daki Oto İhtisas Gümrüklerinde edindim. Otomobil dış ticareti mevzuatına hakim olmam sıfatı ile mahkemelerde bilirkişi, yer yer bilirkişilik ile ilgili seminer, eğitim ve konferaslarda yer alarak, mesleki açıdan kendimi güncelleme imkânı buldum.

Serdar SARGILI

GÜMRÜK DANIŞMANI

1980 yılında doğdu. Eğitimini Trakya Üniversitesi gümrük işletme bölümünde tamamladı. Daha sonra ikinci üniversite olarak AÖF işletmeyi bitirdi. Şu anda Gümrük Müşaviri olarak hizmet vermektedir. Uzmanlık alanlarının arasında DİİB açma-kapama işlemleri, otomotiv sektörü, tekstil sektörü, kıymetli maden ve mücevherat, ata karnesi ve fuar işlemleri, GTiP tespiti, maliyet ve vergilendirme vardır.

Ali Ersel KARACA

GÜMRÜK DANIŞMANI

1970 yılında Samsun'da doğdum. Üniversite eğitimimi tamamlayarak mesleğe adım attım. 30 yıllık mesleki tecrübelerimin çoğunluğu İstanbul ve çevre illerdeki gümrüklerde zati eşya, araç, pet, motoryat, kıymetli metaller, taş gibi ithalat ve ihracat konularında uzmanlaştım komple ve parsiyel uluslarararası nakliye dış ticaret uzmanlığı ve eğitimi gibi lojistiğin her branşında bulundum.

Danışmanlık alın.

İşaretli * alanların doldurulması gereklidir.

Bizimle çalıştığınız için teşekkür ederiz.

Diğer Danışmanlarımız.

Ahmet Hakkı DÖNMEZ

DIŞ TİCARET DANIŞMANI

Özkan BAŞER

BROKER

Av. Erdem ÇİÇEK

HUKUK DANIŞMANI

Av. Ahmet Zaim ŞANVERDİ

HUKUK DANIŞMANI

Yusuf KANBUR

DIŞ TİCARET DANIŞMANI

Brokerlik

Dış Ticaret hedeflerinizi geliştirecek araştırma ve denetleme
Hizmeti.

Detaylar

Dış Ticaret Danışmanlığı

Uluslararası Rekabetteki Üstülüğü Sağlamak Için Dış Ticaret Ve Uygulama Hizmeti.

Detaylar

Hukuk Danışmanlığı

Gümrük ve Dış Ticaret'te Hukuk Danışmanlığı ve Uygulama Hizmeti

Detaylar