İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(NO: 2020/12)
NGGS (Nihai gözden geçirme soruşturması) açılmasına karar verilmiştir.

(Belgeyi görüntülemek için ikona tıklayınız.)