İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/01)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(09/01/2020 tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer)

(Belgeyi görüntülemek için ikona tıklayınız.)