İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(NO: 2019/37)
NGGS (Nihai gözden geçirme soruşturması) açılmasına karar verilmiştir.

(Belgeyi görüntülemek için ikona tıklayınız.)